top of page

הליקובקטר פילורי- Helicobacter Pylori

הליקובקטר פילורי (HP) הוא שמו של חיידק בעל עמידות יוצאת דופן לסביבה חומצית, ומשום כך מקום מושבו ה"טבעי" הוא בקיבה.

החיידק נפוץ ביותר, ונמצא בכ- 25-40% מכלל האוכלוסיה בארץ.  רוב בני האדם המודבקים בחיידק חיים איתו בשלום, מבלי לדעת על קיומו ומבלי שהוא גורם לבעיות בריאותיות כלשהן.

בחלק קטן מהמודבקים החיידק עלול לגרום לדלקת או כיב (אולקוס) בקיבה ו/או בתריסריון.  התסמינים האופיינים הנלווים למצב זה כוללים כאבי בטן עליונה, בחילות, הקאות ותחושת שובע מוקדמת.  במקרים קשים עלולה להתפתח אנמיה כרונית ואף קיים סיכון לדמום ממערכת העיכול העליונה.

זיהום בחיידק מאובחן לרוב באמצעות בדיקה אנדוסקופית (גסטרוסקופיה) כחלק מבירור תסמינים כרוניים של כאבי בטן עליונה, בחילות, אנמיה כרונית ועוד.

הטיפול בחיידק נעשה ע"י טיפול משולב של מספר תרופות- להורדת חומציות הקיבה ואנטיביוטיקה מסוגים שונים.

*קיים תבחין נשיפה וכן בדיקת צואה היכולות לאבחן את הימצאות החיידק במערכת העיכול, אך בדיקות אלו אינן מומלצות כבדיקה ראשונית בילדים.  תוצאה חיובית מאבחנת את הימצאות החיידק אך אינה מספקת אינפורמציה לגבי הימצאות דלקת היכולה להסביר את התסמינים; כאמור רוב הנשאים הינם בריאים שאינם מודעים כלל לנשאותם.

© כל הזכויות שמורות לדר' אחיה אמיר 2018

bottom of page