top of page

מחלת מעי דלקתית- (Inflammatory Bowel Disease (IBD

מחלת מעי דלקתית היא מחלת מעיים כרונית בעלת ביטויים שונים הנעים בין תסמינים בולטים הכוללים כאבי בטן, יציאות דמיות ושלשולים, ועד הסתמנות שקטה יותר כגון חוסר עלייה במשקל או בגובה, עייפות כרונית, אנמיה ועוד.

מקובל לחלק את המחלה לשני תת-סוגים:  מחלת קרוהן- Crohn's Disease, וקוליטיס כיבית- Ulcerative Colitis.

המחלות חולקות קווי דמיון, אך מאידך בעלות מאפיינים ייחודים.

מחלת מעי דלקתית פורצת כתוצאה משילוב של מספר גורמים התורמים את חלקם- הרקע הגנטי, מערכת החיסון, אוכלוסיית החיידקים במעי וגורמים סביבתיים נוספים שאיננו יודעים לזהות כיום.

מעבר לאי-הנוחות הנגרמת כתוצאה מהתסמינים שתוארו לעיל, מחלה שאינה מטופלת עלולה לגרום לסיבוכים שונים כגון התלקחויות עזות, היווצרות הצרויות וחסימות במערכת העיכול, אבצסים תוך בטניים או פיסטולות.

האבחנה נעשית בין השאר על-סמך תסמינים אופיינים, ממצאים מחשידים בבדיקות דם וצואה, בדיקות הדמיה ובדיקה אנדוסקופית.

קצרה היריעה מלתאר את כל אפשרויות הטיפול במצבים הקליניים השונים, אך באופן כללי נעשה שימוש בדיאטה מיוחדת, תרופות נוגדות דלקת ותרופות המדכאות את מערכת החיסון.

בשל האופי הכרוני של המחלה, תקופות שקטות עם התלקחויות של המחלה לסירוגין, הינו הדפוס השכיח.

© כל הזכויות שמורות לדר' אחיה אמיר 2018

bottom of page