top of page

מחלת רפלוקס- Gastro-Esophageal Reflux Disease

החזר קיבתי-וושטי, רפלוקס, משמעותו עליית תוכן קיבה במעלה הושט.

לעתים הריפלוקס גלוי לעין ומתבטא כפליטה, ולעתים הוא סמוי מן העין כאשר תוכן קיבה עולה אך נשאר בגובה הושט ולא עולה עד חלל הפה ומעבר לו.  הרפלוקס נגרם עקב חוסר בשלות וסינכרוניזציה בעצבוב מערכת העיכול העליונה.

למעשה מדובר בתופעה שהיא פיזיולוגית-נורמלית בתינוקות ולרוב לא מהווה בעיה רפואית.

במקרים מעטים יחסית, רפלוקס עלול להתפתח לכדי מחלת-רפלוקס- כאשר הרפלוקס גורם לפגיעה משמעותית באיכות החיים של התינוק והאם ו/או לבעיות רפואיות אחרות.  מדובר באחד המצבים הנפוצים והמתסכלים ביותר, בייחוד בקרב יילודים אך גם בקרב ילדים מבוגרים יותר.

הביטוי הנפוץ של המחלה בתינוקות הוא לרוב חוסר שקט קיצוני המוחמר ע"י אכילה, משני לדלקת (כוויה) בושט הנחשפת שוב ושוב לתוכן קיבה חומצי.  ללא טיפול מתאים, עלולה להיגרם הפרעה לדפוסי האכילה הרגילים של התינוק עם התפתחות רתיעה מאכילה, וסיכון להתפתחות הפרעת אכילה משמעותית בהמשך.

ביטויים נוספים של המחלה כוללים חוסר עלייה במשקל עקב פליטות גדולות במיוחד, ואף דימום מדרכי העיכול במקרים קיצוניים.

בילדים מבוגרים יותר המחלה עלולה לבוא לידי ביטוי בתחושת צרבת או כאב באזור בית החזה.

באמצעות טיפול יעיל, ניתן להתגבר על הבעיה ולהקל על התינוק.

© כל הזכויות שמורות לדר' אחיה אמיר 2018

bottom of page